Organisasi

Barisan Ahli Lembaga Pengarah

Yayasan Kaseh Kanser & Kronik

Pengasas & Pengerusi

Kolonel Bersekutu (PA)
Dato’ Dr. (MR.) Imi Sairi Ab Hadi
D.P.S.K (KELANTAN), B.S.K

Timbalan Pengerusi

Kolonel Bersekutu (PA)
Datuk Abdul Malik Bin Abdullah
P.M.W

Ahli Lembaga Pengarah

Kapten Bersekutu (PA)
Dato’ Ir Mohd Khairul Bin Mamat

Kolonel Bersekutu (PA)
Hj. Mohamed Afandi Bin Hassan

Mejar (Bersekutu) RELA
Eric Tan Chin Zhia

Dato’ Seri Hj. NW Hisham Bin Abdul Wahab

Mohd Hafizuddin Hiew Bin Abdullah

Setiausaha

Siti Nabilah Jafridin